Contracten

Bij aanneming van werken of diensten  is het van belang dat partijen een sluitende overeenkomst opmaken. Deze afspraken zijn grotendeels vrij te bepalen door de partijen.

Bestaat er discussie over de uitvoering van een overeenkomst, zijn er fouten gebeurd door een contractspartij of zijn er onvoorziene omstandigheden, dan dient men steeds terug te vallen op de overeenkomst en de contractuele bepalingen.

Wij helpen u met onderhandeling, opmaak van overeenkomsten en verlenen bijstand of geven advies mocht er alsnog een geschil ontstaan.

Contact

Hoofdkantoor

Akkerstraat 1 — 9140 Temse

Bijkantoor

Geeraard De Cremerstraat 89 — 9150 Rupelmonde (Kruibeke)

stephanie@advocaat-pien.be
Tel: (+32) 3 296 71 67