Stephanie Pien

Stephanie Pien studeerde Rechten aan de Katholieke Universiteit van Louvain – la – Neuve (UCL) en de Vrije Universiteit te Brussel (VUB). Na een Erasmus-jaar te Zwitserland en een bijkomend opleiding Medisch Recht in Bordeaux, Frankrijk, heeft zij haar Stage aangevangen te Brussel, waar zij meer dan 5 jaar actief is geweest als advocate aan de Balie te Brussel.
Hierna heeft zij een korte zijsprong gemaakt als juridisch adviseur voor een aannemingsbedrijf.
Zij is afkomstig van Bazel en startte een eigen kantoor in Rupelmonde (Kruibeke).

Stephanie Pien

Stephanie Pien specialiseert zich in vastgoed, handelsrecht en verkeersrecht en is een autoriteit op dit gebied. Dankzij een opleiding Rechten aan de Katholieke Universiteit van Louvain – la – Neuve (UCL) en de Vrije Universiteit te Brussel (VUB) en meer dan 18 jaar werkervaring is zij jouw hulp en houvast.

Zij heeft een generalistische achtergrond maar heeft met de jaren haar focus gelegd op vastgoed en bouwrecht in de ruime zin van het woord. Zij begeleidt u met uw vastgoed projecten en adviseert u in het bijzonder bij de onderhandeling en opmaak van huur, koop en aannemings – overeenkomsten. Mocht er alsnog een geschil ontstaan verleent zij u uiteraard bijstand en begeleidt zij u in het kader van gerechtelijke procedures.

Zij heeft ervaring in het handelsrecht in het algemeen en verleent in het bijzonder bedrijven bijstand bij invorderingen, aannemingsovereenkomsten en contractuele geschillen.
Stephanie heeft ervaring in alles wat verkeersovertredingen betreft en verleent u bijstand voor de politierechtbank bij een overtreding en/of ongeval, zowel op strafrechtelijk (boete, rijverbod,..) als burgerlijk gebied (slachtoffer ongeval, schadevergoeding).

Gelet op haar tweetaligheid werkt zij ook in het Frans. Stephanie heeft een bijzondere interesse voor alles wat medisch recht betreft. Zij onderscheidt zich door een persoonlijke en continue opvolging. Indien een dossier niet binnen haar materie zou vallen zal zij uiteraard zorgen voor een correcte doorverwijzing of bijstand door iemand met de nodige kennis. Stephanie is ook bewindvoerster en werd recent opgenomen op de lijst van de Curatoren. Zij heeft een bijzondere ervaring in – In House legal counseling.

Stephanie Pien studeerde Rechten aan de Katholieke Universiteit van Louvain – la – Neuve (UCL) en de Vrije Universiteit in Brussel (VUB). Na een Erasmus-jaar te Zwitserland en een bijkomende opleiding Medisch Recht in Bordeaux, Frankrijk, heeft ze haar stage aangevangen bij een advocatenkantoor in Brussel, waar ze meer dan 5 jaar actief was als advocate. Hierna heeft ze een korte zijsprong gemaakt als juridisch adviseur voor een aannemingsbedrijf.

Stephanie heeft een generalistische achtergrond, maar heeft met de jaren de focus gelegd op vastgoed en bouwrecht in de ruime zin van het woord. Je kan bij haar terecht voor begeleiding bij jouw vastgoed projecten en ze adviseert je in het bijzonder bij de onderhandeling en opmaak van huur, koop- en aannemingsovereenkomsten. Mocht er alsnog een conflict ontstaan verleent ze jou uiteraard bijstand en begeleiding in het kader van gerechtelijke procedures.

Stephanie heeft ervaring in het handelsrecht in het algemeen en verleent in het bijzonder bedrijven bijstand bij invorderingen, aannemingsovereenkomsten en contractuele conflicten. Daarnaast heeft ze ervaring in alles wat verkeersovertredingen betreft en verleent ze je bijstand voor de politierechtbank bij een overtreding en/of ongeval, zowel op strafrechtelijk (boete, rijverbod, …) als burgerlijk gebied (slachtoffer ongeval, schadevergoeding).

Stephanie onderscheidt zichzelf door een persoonlijke en continue opvolging. Indien een dossier niet binnen haar materie zou vallen zal ze uiteraard zorgen voor een correcte doorverwijzing of bijstand door iemand met de nodige kennis. Stephanie is ook bewindvoerster en werd recent opgenomen op de lijst van de Curatoren. Ze heeft een bijzondere ervaring in “In House Legal Counseling”.

Contact

Hoofdkantoor

Akkerstraat 1 — 9140 Temse

Bijkantoor

Geeraard De Cremerstraat 89 — 9150 Rupelmonde (Kruibeke)

stephanie@advocaat-pien.be
Tel: (+32) 3 296 71 67