Aansprakelijkheidsrecht

Het aansprakelijkheidsrecht regelt het herstel of de compensatie van geleden schade. Als een contract of overeenkomst niet goed of helemaal niet wordt nageleefd, zullen wij je bijstaan om de balans te herstellen.

Wanneer je schade lijdt van welke aard ook kunnen wij je bijstaan om de verantwoordelijke partij, een persoon of bedrijf aansprakelijk stellen. Dit kan het gevolg zijn van een contract of een overeenkomst dat niet wordt nageleefd of op grond van een wettelijke aansprakelijkheid.

Wanneer je zelf aansprakelijk wordt gehouden door iemand die schade heeft geleden en er een schadevergoeding van je wordt geëist, dan kunnen wij je nuttig advies geven, maar ook gepast reageren op de schadeclaim, ingebrekestelling, etc.

Wij kunnen ook in jouw naam bemiddelen en onderhandelen. Mocht je zaak voor de rechter komen, kunnen wij u als advocaat vertegenwoordigen en bijstand verlenen in de verdere procedure.

Contact

Hoofdkantoor

Akkerstraat 1 — 9140 Temse

Bijkantoor

Geeraard De Cremerstraat 89 — 9150 Rupelmonde (Kruibeke)

stephanie@advocaat-pien.be
Tel: (+32) 3 296 71 67