Algemene voorwaarden

Facturen worden op regelmatige basis opgemaakt en moeten worden voldaan binnen de 15 dagen te rekenen vanaf factuurdatum zoals vemeld op de facturen..
Elke op haar vervaldag onbetaald gebleven factuur zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een intrest genereren aan een rentevoet van 12 % op jaarbasis. Daarenboven zal het onbetaald bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande verwittiging verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 50 €.

De betwisting van een factuur dient binnen de 8 dagen na ontvangst ervan kenbaar te worden gemaakt aan het kantooradres per aangetekend schrijven. Nadien kan geen betwisting meer worden aanvaard.
Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag uitbetaald door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar en waarvoor dekking wordt verleend.

Geschillen worden behandeld voor de bevoegde Rechtbanken Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde.

Stukken die niet terug overhandigd werden na afsluiting van het dossier, dienen binnen de maand uitdrukkelijk te worden opgevraagd.

Contact

Hoofdkantoor

Akkerstraat 1 — 9140 Temse

Bijkantoor

Geeraard De Cremerstraat 89 — 9150 Rupelmonde (Kruibeke)

stephanie@advocaat-pien.be
Tel: (+32) 3 296 71 67