Curator

Stephanie is opgenomen op de lijst van de Curatoren en kan door de Rechtbank aangesteld worden als Curator in geval van faillissementen. Wij kunnen u dan ook advies verlenen bij nakende faillissementen.

Bewindvoering

Ben jij of één van jouw naasten niet meer in de mogelijkheid om je goederen zelf te beheren. 

Sinds de opname op de lijst van de professionele bewindvoerders kunnen wij je bijstaan bij de aanvraag van een bewindvoering en kunnen wij de taak van de bewindvoerder ook effectief uitvoeren.

Salduz Bijstand

Word je opgeroepen voor een verhoor bij de Politie in het kader van de Salduz wetgeving. Weet dan dat je recht hebt op bijstand van een advocaat voor en tijdens het verhoor.

Wij adviseren je graag hierover. Wij beschikken over een Salduz certificaat en kunnen je dan ook de gepaste bijstand verlenen tijdens het verhoor.

Verkeersrecht

We dienen allemaal de wetten op de openbare weg te volgen, enkel zo kan de veiligheid van de weggebruikers beschermd worden. Je reed door het rode stop licht? Rijden onder invloed? Je raakte betrokken bij een verkeersongeval of u kreeg een dagvaarding van de politierechtbank in de bus? Heb je een verkeersovertreding begaan? Wij adviseren je graag.

De standaard procedure is dat bij elke overtreding of misdrijf een proces-verbaal wordt opgesteld door de politie op. Daarna ontvangt het parket dit proces-verbaal, waarop de procureur des Konings voor een minnelijke schikking kiest of jouw zaak doorverwijst naar de politierechtbank. Bij lichtere verkeersovertredingen kan de politie ook een onmiddellijke inning van de verkeersboete voorstellen. Voor zware overtredingen ontvangt je sowieso een dagvaarding.

Als advocaat staan wij je bij en vertegenwoordigen u in de verdere procedure.

Aansprakelijkheidsrecht

Het aansprakelijkheidsrecht regelt het herstel of de compensatie van geleden schade. Als een contract of overeenkomst niet goed of helemaal niet wordt nageleefd, zullen wij je bijstaan om de balans te herstellen.

Wanneer je schade lijdt van welke aard ook kunnen wij je bijstaan om de verantwoordelijke partij, een persoon of bedrijf aansprakelijk stellen. Dit kan het gevolg zijn van een contract of een overeenkomst dat niet wordt nageleefd of op grond van een wettelijke aansprakelijkheid.

Wanneer je zelf aansprakelijk wordt gehouden door iemand die schade heeft geleden en er een schadevergoeding van je wordt geëist, dan kunnen wij je nuttig advies geven, maar ook gepast reageren op de schadeclaim, ingebrekestelling, etc.

Wij kunnen ook in jouw naam bemiddelen en onderhandelen. Mocht je zaak voor de rechter komen, kunnen wij u als advocaat vertegenwoordigen en bijstand verlenen in de verdere procedure.

Contracten

Bij aanneming van werken of diensten  is het van belang dat partijen een sluitende overeenkomst opmaken. Deze afspraken zijn grotendeels vrij te bepalen door de partijen.

Bestaat er discussie over de uitvoering van een overeenkomst, zijn er fouten gebeurd door een contractspartij of zijn er onvoorziene omstandigheden, dan dient men steeds terug te vallen op de overeenkomst en de contractuele bepalingen.

Wij helpen u met onderhandeling, opmaak van overeenkomsten en verlenen bijstand of geven advies mocht er alsnog een geschil ontstaan.

Incasso of Invordering van onbetaalde facturen

Helaas zijn aan ondernemen een aantal risico’s verbonden, dat is vaak op financieel vlak. Veel ondernemers krijgen te maken met wanbetaling. Wij staan je bij met de minnelijke en gerechtelijke invordering van onbetaalde facturen. Wij adviseren je over de haalbaarheid van de vordering.

Incassozaken zijn ernstige zaken die verrijkende gevolgen hebben. Het is uiterst belangrijk om van in het begin correct te handelen. Als dat niet gebeurt kunnen de kosten hoog oplopen, zowel voor schuldeiser als voor debiteur.

Ben je een schuldeiser en je wacht op een achterstallige betaling, of heb je onafbetaalde schulden die je niet kan betalen of wil betwisten om goede redenen? Wij staan je graag bij.

Ben je debiteur of schuldeiser? Wij zorgen dat jouw rechten op de best mogelijke manier worden beschermd en dat de financiële schade tot een minimum beperkt blijft.

Handelsrecht

Als ondernemer wil je op de werkvloer staan en bezig zijn met jouw passie. Wij helpen je graag bij het nazien, opmaken en onderhandelen van overeenkomsten of contracten.

In geval van problemen bij de uitvoering van overeenkomsten staan wij je bovendien graag bij.

Wij maken algemene voorwaarden op maat en adviseren je over het correct gebruik hiervan.

Burenhinder

Een naburig bedrijf bezorgt u overlast door vervuilende werkzaamheden, uw  buurman maakt overdreven lawaai, de boom van uw buren dreigt om te vallen op uw woning, door het optrekken van een groot gebouw op het naburig perceel wordt uw zonlicht volledig ontnomen, …

Buurtproblemen maken deel uit van  het samenleven. Als de hinder bovenmatig wordt, kan men maar beter ingrijpen voordat het conflict escaleert en onleefbaar wordt.

Wij staan je graag bij voor advies en verdere bijstand.